Lille 2013Demo van de voorremoefeningalles moet afgeborsteld wordenHet goed been uitstekener wordt ook veel afgelachende volgende groep is klaar voor de nieuwe oefeninInfo en bijsturenLille 2013Lille